Szkolenie z ochrony danych osobowych – kto powinien przejść?

Szkolenie z ochrony danych osobowych – kto powinien przejść?

Pierwszym oficjalnym aktem w Polsce, jaki dotyczył sprawy danych osobowych była Ustawa o Ochronie Danych Osobowych, jaka weszła w życie w 1997. Również dziś definiuje ona ów termin oraz mówi, jak powinniśmy z nich korzystać. W myśl ustawy dane osobowe to każde dane, które pozwalają na rozpoznanie konkretnego obywatela bez skomplikowanych działań. Do danych osobowych zakwalifikować można zatem numer PESEL, nazwisko i imię czy miejsce zamieszkania, ale również tak zwane dane wrażliwe – m. in. informacje o chorobach, religii oraz ewentualnych wyrokach. O ich ochronę należy zadbać zwłaszcza dlatego, iż dzięki nowym technologiom ich zdobycie i przetwarzanie okazuje się naprawdę łatwe.

Warsztaty z ochrony danych osobowych dla przedsiębiorstw

Dane osobowe posiadają każdego rodzaju firmy. Niektóre dysponują wyłącznie danymi swoich pracowników, pozostałe zaś mają dojście także do danych kontrahentów. We obu przypadkach specjaliści, którzy się z nimi stykają muszą przejść odpowiednie szkolenie z ochrony danych osobowych, podczas którego nauczą się, jak zagwarantować im ochronę. Jest to naprawdę ważne, bowiem po zauważeniu nieprawidłowości Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych może nałożyć dotkliwe sankcje – po pierwsze finansowe, ale w skrajnych przypadkach także więzienia.

Szkolenie z ochrony danych osobowych – przebieg

Szkolenie z ochrony danych osobowych jest skierowane do wszystkich specjalistów zarządzających takimi informacjami – będą to między innymi pracownicy do spraw rekrutacji, składnic akt bądź sekretariatów. W jego koszty wliczone są także broszury pomocnicze, za pomocą których uczestnicy łatwiej przyswoją wiadomości. Po zakończeniu szkolenia, podczas którego nauczą się, jak zagwarantować ochronę danych, kursanci dostają właściwe świadectwa. Szkolenia z ochrony danych osobowych nie zajmują dużo czasu – zazwyczaj kończą się w tym samym dniu.