Psychologiczne i psychotechniczne badania operatorów maszyn

Psychologiczne i psychotechniczne badania operatorów maszyn

Więcej informacji o badaniach operatorów Bielsko Biała na http://bit.ly/2xJ7hte

Kiedy mowa o badaniach psychologicznych i psychotechnicznych, zwykle łączymy z nimi kierowców, ale nie tylko oni muszą je zrobić. Konieczność ich wykonania taki prawo nakłada też na operatorów dźwigów, koparek, wózków i podobnych maszyn. Dlaczego istnieje taka potrzeba i na czym badania tego rodzaju polegają?

Dlaczego badania operatorów są potrzebne?

Ustawa szczegółowo określa, jakie grupy zawodowe muszą zrobić badania psychologiczne i psychotechniczne. Są to przede wszystkim zawody, w których wysoka sprawność psychofizyczna jest istotna dla bezpieczeństwa – samego pracownika i osób z jego otoczenia. Poza tym, jeśli chodzi o warunki, w jakich korzysta się z maszyn budowlanych i dźwigów, stosunkowo często zdarzają się wypadki, a większość z nich wywołana jest przez błąd człowieka: brak koncentracji czy zbyt wolną reakcją na bodźce. Zdolności te spadają wraz z wiekiem, a także z powodu pracy w uciążliwych warunkach, a praca operatora do takiej się zalicza, i dlatego wykonywanie takich testów jest niebagatelne.

Jak przebiegają badania operatorów?

Testy, jakim poddaje się kierowców i operatorów, mają tę samą istotę. Sprawdza się po pierwsze wzrok, nie tylko ogólnie, ale też jeśli chodzi o widzenie zmierzchowe i umiejętności wzrokowo – ruchowe, a także prędkość reakcji, zdolność oceny odległości oraz poziom koncentracji. Istotna jest także przerzutność uwagi. Badania wykonuje się, odpowiadając na pytania testowe NIE lub TAK, wykorzystywana jest także specjalna aparatura. Zwykle nie zabierają one więcej czasu niż 0,5 godziny.
Jeśli chodzi o to, jak długo badania są ważne, to jest to zależne głównie od wieku osoby, której dotyczą. Zwykle są to 3-4 lata, natomiast w przypadku osób powyżej 50 lat – 1-2 lata.

Nasz adres:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]