Jakie przekłady świadczy tłumacz przysięgły języka rosyjskiego?

Jakie przekłady świadczy tłumacz przysięgły języka rosyjskiego?

Wszystko, czego warto dowiedzieć się o tłumaczenia rosyjski Kraków, znajdziesz na http://tinyurl.com/ya25agou

Kilka ostatnich lat to okres napływu do naszego kraju pracowników i studentów zza wschodniej granicy. Przeważają wśród nich Rosjanie oraz Ukraińcy. To powoduje, iż pojawił się popyt na usługi świadczone przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – zwłaszcza rosyjskiego, którym posługuje się także ogromny odsetek Ukraińców. Dotyczy to szczególnie tłumaczy przysięgłych, posiadających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów urzędowych oraz osobistych – a te właśnie są wymagane do podjęcia zatrudnienia czy też studiów w naszym kraju.

W jakich przypadkach konieczne są tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego?

Jedynie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest uprawniony do przekładu wszelkiego typu oficjalnych dokumentów wydanych przez organy państwowe z Białorusi, Ukrainy, Kazachstanu bądź Rosji. Należą do nich m.in. prawa jazdy oraz dowody osobiste, certyfikaty potwierdzające zdobycie różnych kwalifikacji zawodowych i uprawnień, akty urodzenia czy zawarcia związków małżeńskich, jak również świadectwa maturalne i ukończenia szkół. Poza tym należy mu zlecić tłumaczenia rejestracji pojazdów, dokumentów bankowych, wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe czy umów cywilno-prawnych i kontraktów.

Kto może być tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego?

Ważność tłumaczonych dokumentów powoduje, że na tłumaczu przysięgłym spoczywa wielka odpowiedzialność. Dlatego aby wykonywać ten zawód, należy zdobyć odpowiednie uprawnienia. Tłumacz przysięgły winien być absolwentem studiów lingwistycznych, a następnie zaliczyć państwowy egzamin, który potwierdzi jego znajomość języka. Do podjęcia pracy jako tłumacz przysięgły niezbędne jest ponadto pełna zdolność prawna i posiadanie obywatelstwa Unii Europejskiej.

Nasz adres:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]