Jakie korzyści daje ochrona osób i mienia?

Jakie korzyści daje ochrona osób i mienia?

Więcej informacji o ochronie osób i mienia.

Sposobów zabezpieczania osób i mienia jest bardzo dużo. Wśród nich znajduje się postawienie na usługi agencji ochrony osób i mienia. Z usług tego rodzaju agencji na ogół korzystają właściciele przedsiębiorstw oraz urzędy. Przybywa również osób prywatnych, które z pomocą profesjonalistów chcą chronić swój dom.

Ochrona osób i mienia: dlaczego warto zdecydować się na usługi agencji?

Do występujących najczęściej zdarzeń o charakterze losowym, które mogą się przytrafić właścicielowi przedsiębiorstwa w czasie jego nieobecności jest włamanie. Do tego typu zdarzenia może dojść nie tylko w firmie, ale też w budynku publicznym. Oczywiście pracę potencjalnym włamywaczom można znacznie utrudnić, montując antywłamaniowe drzwi i okna. Można także wykorzystać instalację alarmową. Wszystkie te zabezpieczenia z pewnością utrudnią przestępcom wejście do budynku. Bezpieczeństwo firm i urzędów, ale także zatrudnionym w nich pracownikom oraz klientom, można zagwarantować, decydując się na skorzystanie z usług świadczonych przez agencję ochrony mienia i osób. Pracownikom agencji możemy powierzyć najróżniejsze zadania. Mogą oni objąć chroniony obszar stałym monitoringiem, mogą również patrolować teren czy ewidencjonować niepokojące zdarzenia, które zauważono w budynku.

Ochrona osób i mienia – zalety dla przedsiębiorcy

Każdy pracodawca, w którego firmie zatrudnionych jest więcej niż 25 pracowników musi każdego miesiąca opłacać obowiązkowe składki na PFRON. Agencja ochrony, w której pracują osoby niepełnosprawne, może natomiast uzyskać status Zakładu Pracy Chronionej. Firmy, które postawią na nadzór swoich obiektów przez tego rodzaju agencję, mają prawo do skorzystania z ulg w płaceniu składek na PFRON. Zniżka ta może sięgać nawet 65 procent. W efekcie w skali roku na obniżeniu składek wpłacanych na PFRON można zaoszczędzić naprawdę wysokie kwoty.

Nasz adres:
Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT S.A.
ul. Tadeusza Sendzimira 5
30-969 Kraków

Tel.: + 48 12 643 18 29
E-mail: [email protected]