Jak wyliczyć koszt tłumaczenia uwierzytelnionego?

Jak wyliczyć koszt tłumaczenia uwierzytelnionego?

Potrzebujesz informacji o cenniku tłumaczeń z języka rosyjskiego? Dobrze trafiłeś!

Na skuter otwarcia się Polski na biznes z całego świata pojawiło się większe zapotrzebowanie na usługę przekładu. Dzień w dzień polscy tłumacze sporządzają multum przysięgłych i zwykłych translacji na bardziej lub mniej popularne języki, zarówno na zlecenie osób prywatnych, jak i najrozmaitszych firm.

Mimo, iż w internecie bez problemu można znaleźć bezpłatne platformy oferujące translację, jeszcze przez dekady nie wyprą one z rynku zawodowych tłumaczy, bowiem skorzystanie z ich usługi jest nierzadko wymagane, przykładowo gdy potrzebujemy poświadczonego tłumaczenia dokumentu do sądu. W takich przypadkach zastanawiamy się, jak z grubsza obliczyć koszt przekładu. Co więc wpływa na koszt tłumaczeń?

Okoliczności mające wpływ na końcowy koszt przekładu

Finalną cenę tłumaczenia dokumentu determinują poniższe czynniki:
1. Język, na który bądź z którego planujemy przełożyć tekst. Przekład z szeroko znanych języków germańskich (holenderski, angielski) czy romańskich (portugalski, francuski) będzie z pewnością tańszy niż tłumaczenie z mniej popularnych wśród tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (koreańskiego, wietnamskiego) bądź słowiańskich (między innymi rosyjskiego, ukraińskiego, bułgarskiego).
2. Kierunek tłumaczenia. Przekład z innego języka na język polski jest praktycznie o wiele tańszy aniżeli tłumaczenie w drugą stroną.
3. Termin zrealizowania tłumaczenia. Jak przy większości usług, jeśli potrzebujemy czegoś “ekspresowo” powinniśmy przygotować portfel na większy wydatek.
4. Poziom trudności tłumaczenia bądź zagadnienia, które opisuje dokument. Translacja umów handlowych, prac akademickich lub referatów medycznych kosztuje więcej, gdyż tłumacz musi dysponować nie tylko znajomością leksyki specyficznej dla konkretnej specjalizacji, ale również należytą wiedzę, by poprawnie rozumieć tekst wyjściowy i nie popełnić przy przekładzie groźnych w skutkach błędów.

Przekład przysięgły a zwykły

Trzeba zaakcentować, iż tłumaczenie różnego typu dokumentów jak przykładowo prawo jazdy czy świadectwa szkolne (dyplom ukończenia studiów, zaświadczenie uczestnictwa w kursie), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie nazywa się przysięgłym, ponieważ tłumacz obowiązkowo uwierzytelnia go pieczątką z numerem licencji tłumacza przysięgłego i swoim nazwiskiem, a informację o danym tłumaczeniu wpisuje do indeksu, w którym zaznacza czy przekład wykonany był z kopii, oryginału bądź odpisu oraz przypisuje mu niepowtarzalny numer. Tłumacze przysięgli zazwyczaj mają stały cennik za translację popularnych dokumentów tożsamości i świadectw, natomiast w przypadku niezbędności zlecenia tłumaczenia poświadczonego innych pism, cenę usługi wylicza się od długości tekstu końcowego (nie tego, z którego tłumaczymy). W tłumaczeniu zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, tymczasem w przekładzie uwierzytelnionym – 1125 znaków.

Nasz adres:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]