Czy badań psychologicznych kierowców należy się obawiać?

Czy badań psychologicznych kierowców należy się obawiać?

Sprawdź, kto oferuje badania psychologiczne kierowców Bielsko Biała

Badania psychologiczne mają bardzo szerokie zastosowanie. To nie tylko sposób bliższego poznania siebie, ale również poznania predyspozycji psychologicznych jednostki, które niezbędne są do wykonywania określonych prac. Spośród tych badań osobną grupę stanowią badania psychologiczne kierowców.

Na czym polegają badania psychologiczne kierowców?

Ci, którzy muszą wykonać badania psychotechniczne, w wielu wypadkach bardzo się ich obawiają. Jak się jednak okazuje, naprawdę nie ma czego się bać. Całość badań składa się z wywiadu psychologicznego, testów osobowościowych, testów badających inteligencję oraz testów aparaturowych, które pozwalają ocenić między innymi szybkość reakcji. Testy badające inteligencję mają za cel ocenić zdolności intelektualne jednostki poddawanej badaniu. Testy osobowościowe oceniają cechy osobowości. Uwzględniają m.in: psychotyzm, neurotyzm i intro- oraz ekstrawersję. W przypadku testów aparaturowych psycholog sięga po wirometr, stereometr, miernik czasu reakcji, aparat krzyżowy oraz ciemnię. Testy nie nakładają konieczności żadnego wcześniejszego przygotowania. Osoby, które używają okularów, powinny tylko pamiętać, aby zabrać je ze sobą na badanie.

Badania psychologiczne kierowców – kto ma obowiązek je wykonać?

Badania kierowców obejmują między innymi kandydatów na kierowców zawodowych kategorii C1, C1+E, C+E, C, D1, D1+E, D+E oraz D. Przejść muszą je też osoby, które zamierzają wykonywać zawód instruktora bądź egzaminatora nauki jazdy. Są obowiązkowe dla kandydatów na operatorów wózków widłowych i kierowców taksówek. Trzeba dodać, że poddać muszą się im również ci kierowcy, którzy utracili prawo jazdy na skutek prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu. Ważność tego typu badań jest różna i zależy od kategorii osób, które się im poddają. I tak na przykład w przypadku kierowców planujących odzyskać prawo jazdy po utracie dokumentu za prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu badania te są bezterminowe. Trzeba wykonać je jedynie raz.

Nasz adres:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]