Badania psychologiczne kierowców – niezbędne dla zawodowców

Badania psychologiczne kierowców – niezbędne dla zawodowców

Przepisy prawne zobowiązują niektórych kierowców do zrobienia badań psychologicznych i psychotechnicznych. Czym one są i kto musi je wykonać?

Badania psychologiczne kierowców – komu niezbędne?

Nie wszyscy kierowcy muszą poddawać się tego rodzaju testom. Są one konieczne w przypadku kierowców tramwajów oraz pojazdów uprzywilejowanych, przedsiębiorców dokonujących przewozów drogowych, dla instruktorów nauki jazdy oraz egzaminatorów. Widać więc, iż są to badania potrzebne kierowcom zawodowym. Pozostałych kierowców mogą dotyczyć tylko wtedy, gdy zostaną oni skierowani na nie przez odpowiednie instytucje – czyli na przykład przez Policję – po doprowadzeniu do poważnego wypadku.
Istotą testów jest skontrolowanie osobowości, sprawności umysłowej kierowcy i sprawności psychomotorycznej, co ma na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa jemu i pozostałym uczestnikom ruchu drogowego oraz niedopuszczenie do wypadków, które mogą być skutkiem na przykład nieuwagi czy zbyt wolnych reakcji.

Jak przebiegają badania psychologiczne kierowców?

Badania, jakim poddaje się kierowców, nie należą do skomplikowanych. Polegają sprawdzeniu reakcji psychomotorycznych z wykorzystaniem odpowiedniej aparatury. W toku badań bierze się pod uwagę wiek osoby badanej, gdyż kontrolowane parametry zmniejszają się wraz z wiekiem, a zatem konieczne jest przyjęcie właściwego punktu odniesienia.
Jeśli chodzi o czas ważności testów, to badania kierowców zazwyczaj robi się co pięć lat, lecz jeśli ukończyli 60 lat – co trzydzieści miesięcy, natomiast kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, którzy ukończyli sześćdziesiąt pięć lat, muszą poddawać się badaniom co rok.

Nasz adres:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]