Badania operatorów – kto je przeprowadza?

Badania operatorów – kto je przeprowadza?

Potrzebujesz dowiedzieć się, kto oferuje badania operatorów Bielsko? Nie zwlekaj! Koniecznie wejdź na www.badaniabielsko.pl

Do rozpoczęcia działalności w wielu profesjach wymagane są właściwe uwarunkowania psychiczne. By dowiedzieć się, czy dana osoba je ma, przeprowadza się specjalne testy. By je przeprowadzić, należy udać się do przychodni psychologicznej, a na ich przebieg w największej mierze rzutuje rodzaj profesji, w jakiej chce pracować badany. Odmienne testy przeprowadzane są w przypadku sędziów, odmienne natomiast dla operatorów maszyn czy wózków widłowych. Jak łatwo stwierdzić, te drugie badania okazują się wykonywane znacznie częściej. Warto więc powiedzieć kilka słów o tym, jak one wygląda, jakie akty prawne określają ich specyfikę i jakie predyspozycje okazują się w ich czasie testowane.

Badania operatorów – co warto wiedzieć?

Częstotliwość oraz specyfikę badań operatorów wózków paletowych oraz pozostałych pojazdów wykorzystywanych w fabrykach reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 1996. Według niego badania operatorów powinny być wykonywane co trzy albo cztery lata, z wyjątkiem kandydatów po pięćdziesiątym roku życia – ci mają obowiązek do przeprowadzania testów co dwadzieścia cztery miesiące. Powinniśmy jednak nie zapominać, że wygląd testów może zostać zmieniony, jeżeli przeprowadzający je psycholog uzna, iż konieczne są dodatkowe badania lub poszczególne elementy okażą się w konkretnym wypadku zbędne.

Jak wyglądają badania operatorów?

Początkowym etapem badań operatorów jest badanie osobowości, przybierające najczęściej formę papierowego testu oraz test sprawdzający inteligencję. Później przeprowadzane są badania na szybkość reakcji, opierające się zwykle na naciśnięciu odpowiedniego guzika po zapaleniu lampki oraz sprawdzeniu, czy kandydat jest w stanie wystarczająco szybko zatrzymać wózek. Badania operatorów to także badania zdolności postrzegania przestrzeni oraz wzorku – te drugie najczęściej przeprowadzane są w ciemni i z wykorzystaniem stereometru.

Nasz adres:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]