Pomiar lepkości cieczy – rodzaje urządzeń

Pomiar lepkości cieczy – rodzaje urządzeń

Produkcja w zakładach przemysłowych wymaga wyjątkowej precyzji i użycia nowoczesnej aparatury pomiarowej. Jednym z przyrządów użytkowanych w nowoczesnych przedsiębiorstwach są lepkościomierze. Jak one działają?

Lepkościomierze – dokładny pomiar w różnych gałęziach przemysłu

Lepkościomierz, nazwany także wiskozymetrem, to narzędzie laboratoryjne służące do pomiaru lepkości. Aparatura tego typu stosowana jest w licznych sektorach przemysłu – m.in. w zakładach chemicznych, w branży motoryzacyjnej i spożywczej, jak również przy produkcji papieru, opakowań. Testom poddawana jest ciecz – asfalt, lakiery, żywice i klej. W zakładach chemicznych powszechnie w użyciu jest także lepkościomierz do farby. Pomiar lepkości cieczy dotyczy jej temperatury, lepkości dynamicznej, kinetycznej oraz skompensowanej temperaturowo TCV. Dzięki użyciu współczesnej aparatury pomiarowej możliwe jest drobiazgowe zbadanie jakości produktu, jak również optymalizacja czasu trwania i kosztów produkcji oraz podniesienie bezpieczeństwa pracowników zajmujących się obsługą procesów.

Pomiar lepkości – rodzaje urządzeń

Dostępne w sprzedaży lepkościomierze składają się z sensora, który mierzy lepkość i temperaturę oraz przetwornika, do którego przekazywane są pomiary. Dane są następnie przesyłane do systemu sterowania. Wyróżnia się dwa podstawowe typy lepkościomierzy przemysłowych – ViscoScope oraz ViscoPro. Aparatura różni się od siebie przeznaczeniem, konstrukcją oraz sposobem działania. Lepkościomierz ViscoScope posiada walec pomiarowy, który wprowadzany jest w drgania. ViscoScope sprawdza się przy badaniu cieczy zanieczyszczonych. Z kolei Lepkościomierz ViscoPro posiada tłoczki pomiarowe wprawiane w ruch posuwisto-zwrotny i służy do diagnozowania czystych cieczy.