Jesteś małym przedsiębiorcą? Możesz rozliczać podatek metodą kasową

Jesteś małym przedsiębiorcą? Możesz rozliczać podatek metodą kasową

Wszystko, czego należy dowiedzieć się o metodzie kasowej, znajdziesz na https://flobo.io/rachunkowosc/co-to-jest-metoda-kasowa/.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą zazwyczaj rozliczają się z urzędem skarbowym przy użyciu metody memoriałowej, według której obowiązek zapłaty podatku VAT pojawia się w chwili wystawienia faktury za wykonanie usług albo sprzedaż towaru. Niestety w tej sytuacji fiskus nie interesuje się czy zapłata od kontrahenta wpłynęła na konto płatnika VAT. W metodzie kasowej rozliczenie podatku VAT zachodzi nie prędzej niż po otrzymaniu płatności od kontrahenta.

Rozliczenie metodą kawową – strategia na podtrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa

Brak pojawienia się na rachunku opłat w terminie to nie rzadkość. Właściciele firm często spotykają się z sytuacją, kiedy muszą kilkukrotnie przypominać kontrahentowi o zapłacie za dostarczone produkty lub zrealizowane usługi. Gdy takie przypadki zdarzają się regularnie, nawet znakomicie radzące sobie przedsiębiorstwo może liczyć się z utratą płynności finansowej, nie wnieść przysługujących podatków w terminie i w efekcie narazić się na bardzo bolesne grzywny nałożone przez fiskusa. Szczęśliwie tzw. mali przedsiębiorcy, czyli podmioty których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku nie przekroczył razem z podatkiem 2 mln euro, są uprawnieni do korzystania z metody kasowej odkładając tym samym termin rozliczenia podatku do chwili otrzymania od kontrahenta uzgodnionej należności. Z uwagi na przytoczony wcześniej limit z rozliczenia metodą kasową może skorzystać stanowcza większość rodzimych właścicieli firm, jednakże powinni oni mieć świadomość, że korzystanie z tej formy rozliczenia działa także w drugą stronę. Gdy zatem sami mają problem z dotrzymaniem terminów płatności, nie mogą potrącić podatku VAT z faktury zakupowej póki nie uiszczą danej należności. Deklarację o chęci skorzystania z metody kasowej dostarcza się urzędowi skarbowemu na formularzu VAT-R. Konieczne jest też przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT oraz odpowiednie umieszczenie na wszystkich wydanych fakturach dopisku “metoda kasowa”.

Metoda kasowa wymaga dokładnego śledzenia otrzymywanych należności

Metoda kasowa rozliczenia podatku Od towarów i usług jest często odradzana mniejszym przedsiębiorcom przez prowadzące ich biura rachunkowe. Najczęściej przyczyną tego jest po prostu kwestia codziennego monitorowania otrzymywanych należności związanych z działalnością. Metoda kasowa wymaga przecież dokładnego ich śledzenia, aby nie przegapić terminu uiszczenia podatku VAT. W przypadku firm, które wysyłają co miesiąc do kilkunastu faktur nie powinno być z tym problemu. Z kolei już przy kilkudziesięciu fakturach nadzór przelewów przychodzących na konto firmowe może zajmować nawet dwie-trzy godziny dziennie. Dla takich podmiotów polecanym rozwiązaniem, które umożliwia redukcję ryzyka błędów przy księgowaniu oraz zaoszczędzenie czasu, jest użycie oprogramowania do automatycznej obsługi należności, jakim jest między innymi robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]