Co warto wiedzieć o wystawianiu not księgowych?

Co warto wiedzieć o wystawianiu not księgowych?

Zobacz więcej informacji o nocie księgowej na 40 euro na https://flobo.io/opoznienia-w-platnosciach/nota-ksiegowa-na-40-euro/.

Osoby prowadzące własną firmę wcześniej lub później na ogół trafiają na kontrahentów, którzy nie opłacają otrzymanych faktur w terminie. Niecałe dziesięć lat temu był to znaczny problem dla przedsiębiorców. Na szczęście od 2013 roku w razie wystąpienia zwłoki w opłacaniu należności prawo polskie umożliwia wystawianie opieszałym kontrahentom not księgowych w wysokości 40 euro, a od 2020 roku też na 100 oraz 70 euro.

Nota księgowa na 40 euro – stosować jako jeden z etapów procedury windykacyjnej czy wystawiać od razu?

Artykuły ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych stanowią, iż wierzyciel jest uprawniony do domagania się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość takiej kompensaty zależy od kwoty niezapłaconego świadczenia pieniężnego. W przypadku, gdy należność nie jest wyższa niż 5000 zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze wyższej niż ta kwota, ale nie większej niż 50 000 zł, przedsiębiorca począwszy od 2020 r. jest z kolei uprawniony do wystawienia notę na kwotę 70 euro, zaś gdy wysokość niespłaconej należności przewyższa 50 000 zł – notę na 100 euro. Co najistotniejsze, notę księgową można wystawić dłużnikowi niezwłocznie po stwierdzeniu zwłoki w spłacie, co więcej bez potrzeby uprzedniego upomnienia o upływie terminu. Powinno się jednakże wziąć pod uwagę czy wystawienie kontrahentowi błyskawicznie noty księgowej na 40 (czy też więcej) euro nie naruszy budowanych często przez długi okres czasu dobrych relacji biznesowych. W końcu zwłoka w przelaniu należności za fakturę może być kwestią chwilowych problemów z wypłacalnością bądź zwykłego przeoczenia dłużnika, a nie jego umyślnym zabiegiem. Dlatego też, nota księgowa winna być zaledwie jednym z kolejnych kroków działań upominawczych.

Wypróbuj darmowy generator not księgowych na 40 euro

W chwili, gdy wierzyciel pierwszy raz podejmuje decyzję o wystawieniu noty księgowej, zaczyna szukać informacji, jak przepisowo trzeba określić jej wysokość w złotówkach, bowiem regulacje mówią o nocie w walucie euro. Instrukcje w tym zakresie znajdują się w przytoczonym w poprzednim akapicie dokumencie – kwotę rekompensaty w złotówkach ustala się na bazie średniego kursu euro obwieszczonego przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym upłynął termin spłaty za świadczenie pieniężne.

Wierzycielom rekomendujemy wypróbowanie generatora not księgowych, dostępnego za darmo na stronie Flobo – polskiej aplikacji automatyzującej obsługę należności w firmach, która posiada również wszechstronny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]