Automatyczna windykacja nauczy Twoich kontrahentów płacić w terminie

Automatyczna windykacja nauczy Twoich kontrahentów płacić w terminie

Na https://flobo.io/automatyczna-windykacja/ odnajdziesz więcej szczegółów o automatycznej windykacji należności.

Jest mnóstwo różnych przyczyn, dlaczego klienci nie płacą na czas za zrealizowaną usługę. Problem z nieopłaconymi fakturami dotyczy zarówno przedsiębiorców, którzy oferują usługi dla biznesu, jak również podmioty z profilem działalności ukierunkowanym na osoby prywatne.

Aplikacja Flobo do obsługi należności z opcją prowadzenia automatycznej windykacji

Przedsiębiorca ma prawo dochodzić swojej własności na drodze windykacji. Choć określenie to wielu osobom nie najlepiej się kojarzy, po prawdzie oznacza to postępowanie w ramach którego prowadzi się wobec dłużnika rozmaite czynności dopuszczone w aktualnych aktach prawnych. Działania te mają na celu wyegzekwowanie spłaty zaległości. To tzw. windykacja polubowna, czyli cykliczne monitowanie nieterminowego kontrahenta i przypominanie o wymogu przelania opłaty. Gdy ta droga dochodzenia należności pozostanie bez odzewu, dalszą opcją jest windykacja sądowa. Jeśli przedsiębiorstwo świadczy usługi wobec kilkudziesięciu czy kilkuset klientów i co miesiąc wystawia taką samą liczbę paragonów oraz faktur, ryzyko, że jakaś część opłat nie zostanie przelana w określonym czasie bezsprzecznie się zwiększa. W uporządkowaniu całej procedury księgowania przelewów pomoże aplikacja Flobo, służąca do automatycznej obsługi należności, która posiada też opcję prowadzenia automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja należności – ustaw własne scenariusze działań

Robot Flobo nie tylko sprawdza, czy na konto rozliczeniowe wpłynęła płatność od kontrahenta, ale w razie wykrycia jej braku w określonym czasie, inicjuje ona proces upominania o konieczności opłacenia faktury. Przedsiębiorca korzystający z tego narzędzia może skonfigurować indywidualne scenariusze działań wszczynanych wobec nieterminowych kontrahentów, definiując między innymi odstęp czasu między wiadomościami z upomnieniem. Notyfikacja o przybliżającym się terminie przelewu za fakturę delegowana jest z aplikacji dodatkowo przed jego wygaśnięciem do tych klientów, którzy w ciągu minionego kwartału dwukrotnie wykonali przelew z opóźnieniem bądź którzy nie dokonali przelewu w terminie w ostatnim okresie rozliczeniowym. Jeśli wiadomości z przypomnieniem nie przyniosą efektów, następnymi stadiami automatycznej windykacji prowadzonymi przez aplikację Flobo jest przygotowanie noty księgowej o równowartości 40 euro, a później zgłoszenie informacji o zadłużeniu do BIG. Na końcu, pod warunkiem, iż wyliczone wyżej działania nie będą skuteczne, Flobo przekaże informacje o dłużniku do e-sądu.

Korzystanie z aplikacji do automatycznej obsługi należności oraz windykacji oszczędza liczne godziny poświęcane na śledzenie przychodzących należności, a po pewnym okresie skutkuje też istotną poprawą terminowości u płatników.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]