ABC rachunkowości. Co to jest faktura proforma?

ABC rachunkowości. Co to jest faktura proforma?

Szukasz więcej informacji dotyczących tego, czy faktura proforma jest wiążąca? Skieruj się na ihpweb.pl/co-to-jest-faktura-proforma/.

Wszyscy, którzy prowadzą przedsiębiorstwo, ale też i gros osób realizujących zakupy przez internet, spotkali się przynajmniej raz z fakturą pro forma. Nie każdy natomiast wie, czym naprawdę jest ten dokument i co go wyróżnia od typowej faktury.

Czy fakturę proforma uwzględnia się w dokumentacji księgowej?

W języku łacińskim pro forma oznacza „dla przyzwoitości”, toteż często spotykamy się z określeniem, że faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I istotnie, faktura tego typu nie jest dokumentem księgowym, zatem nie uwzględnia się jej w księdze przychodów i rozchodów bądź w ewidencji księgowej. Wypada jednakże zostawić ją na przykład dla celów informacyjnych.

Faktura proforma powinna być traktowana wobec tego jako dowód handlowy, który rodzajem przedłożenia pewnej oferty. Nie stanowi potwierdzenia wykonania usługi czy nabycia artykułów, czyli w myśl przepisów ustawy o VAT nie wywołuje następstw w zakresie podatku VAT. Czy zatem faktura proforma jest zobowiązująca? Nie, gdyż tyczy się usługi czy też sprzedaży, która jeszcze nie została wykonana, więc warunki transakcji w niej przedłożone mogą nadal być zmodyfikowane.

Proforma nie zwalnia z obowiązku wystawienia wiążącej faktury VAT

Faktura proforma przypomina z wyglądu oraz posiada podobne elementy co faktura VAT, a więc:

  • datę i miejsce,
  • dane stron (odbiorcy i wystawcy),
  • nazwę usług czy też towarów, będących przedmiotem transakcji (wespół z wskazaniem ich jednostek miary, ilości itp.),
  • wartość netto oraz brutto (zarówno konkretnych towarów i usług, jak i wartość całości zamówienia) zapisana również słownie,
  • informacja o zakresie ewentualnych rabatów,
  • stawka i obliczona z tego tytułu kwota podatku VAT,
  • określenie terminu zapłaty,
  • wskazanie daty dostarczenia towaru czy też realizacji usługi.

By bez trudności można było rozróżnić ten dokument od ostatecznej faktury VAT, generującej skutki podatkowe, taką fakturę trzeba oznaczyć wyraźnie w nagłówku określeniem “PRO FORMA”. Należy także pamiętać, iż ten typ faktury nie zwalnia z obowiązku przekazania kontrahentowi wiążącej faktury VAT. Co kluczowe, faktury proforma nie można wystawić w przypadku, gdy odbiorca wpłaci już zaliczkę lub uiści w całości opłatę za przedmiot transakcji.