Vitberg – utworzono pierwszą Pracownię Wibroterapii w Polsce

Vitberg – utworzono pierwszą Pracownię Wibroterapii w Polsce

Po więcej informacji o marce Vitberg skieruj się tutaj

W 2018 r. na AWF-ie w Krakowie zaczęła działać pierwsza Pracownia Wibroterapii. Projekt zaistniał przy współudziale nowosądeckiej firmy Vitberg.

Zajęcia dydaktyczne i badania z aparatami marki Vitberg

Pracownia Wibroterapii przeznaczona jest do prowadzenia badań naukowych nad wpływem wibroterapii na organizm ludzki. Będą w niej również prowadzone zajęcia dla studentów AWF-u z zakresu odnowy psychosomatycznej, kosmetologii i fizykoterapii. Rehabilitacyjne Aparaty Masujące Vitberg+, w które zaopatrzona została Pracownia Wibroterapii, posłużą również do powysiłkowej regeneracji zawodników. krakowskiej pracowni przyczyniła się do tego, że aparaty Vitberg zaczęto testować na AWF-ach w Warszawie i w Gdańsku.

W jakich badaniach wezmą udział urządzenia marki Vitberg?

W przyszłości rezultaty testów mogą przysłużyć się do modernizacji terapii pacjentów czy optymalizacji treningów sportowców wyczynowych. Niewątpliwie w Pracowni Wibroterapii będą przeprowadzane prace badawcze z dziedziny fizjologii i biochemii. Obserwacji poddane będzie oddziaływanie terapii wibracjami na stany zapalne stawów i mikrokrążenie. Wyniki badań będą konfrontowane z rezultatami laboratoriów z całego świata.

Nasz adres:
Vitberg
ul. M. Borelowskiego 29
33-300 Nowy Sącz

Tel.: +48 18 442 33 69
E-mail: [email protected]