Badania wysokościowe – przekonaj się, czy możesz pracować na wysokości!

Badania wysokościowe – przekonaj się, czy możesz pracować na wysokości!

Na www.testypsychologiczne.com.pl sprawdzisz, jak zamówić badania wysokościowe Bielsko.

Za pracę na wysokości uznaje się pracę wykonywaną na wysokości przekraczającej 3 metry ponad podłogą czy gruntem. Dotyczy to zatem robót głównie budowlanych, ale także pracowników prac remontowo–budowlanych, elektryków oraz osoby reprezentujące wiele innych zawodów. Jak przebiegają te badania?

Zakres badań wysokościowych

Praca na wysokości, mimo iż zgodnie z przepisami BHP musi odbywać się z wykorzystaniem właściwych zabezpieczeń, nie należy do bezpiecznych, dlatego badania wysokościowe mają na celu niedopuszczenie do jej wykonywania osób, dla których może być groźna. Pracy takiej nie powinny wykonywać osoby mające tendencje do zawrotów głowy, narzekające na kłopoty z równowagą czy mające kłopoty ze wzrokiem. W obręb badań wysokościowych wchodzi więc kompleksowa diagnostyka z zakresu neurologii, okulistyki oraz laryngologii (co ma związek z równowagą i błędnikiem). Badania wykonuje się poddając badanego nieskomplikowanym testom przy zastosowaniu odpowiednich urządzeń. W czasie badań można również zdiagnozować choroby do tej pory niezdiagnozowane, stanowiące zaś poważne przeciwwskazanie do robót na wysokościach, poddanie się im ma więc szczególne znaczenie. Nie należy martwić się, iż niezbędne będzie przeznaczenie na te badania wiele czasu, ponieważ jest możliwość wykonania wszystkich testów nawet podczas jednego dnia.

Badania wysokościowe – co ile
lat je wykonywać?

Badania wysokościowe trzeba zrobić przed rozpoczęciem wykonywania pracy na wysokości, lecz nie oznacza to, że wystarczy wykonać je tylko raz. Mając na uwadze, iż w czasie pełnienia obowiązków stan zdrowia może ulec pogorszeniu, a także, że taki jest obowiązek nakazany przez prawo, badaniom wysokościowym trzeba poddawać się co dwa-trzy lata. Osoby, które mają więcej niż 50 lat, są zobowiązani natomiast wykonywać je rokrocznie.

Nasz adres:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]