Badania kierowców

Badania kierowców

Profesjonalni szoferzy zanim zaczną pracę muszą przejść specjalne badania psychomotoryczne. Jest to szczególnie istotne, kiedy ich zawód wiąże się z transportem ludzi oraz materiałów określanych jako niebezpieczne dla środowiska. Badania kierowców są obowiązkowe dla właścicieli uprawnień kategorii C, D oraz E. Jak takie testy przebiegają? W jaki sposób się do nich przygotować?

Badania kierowców – wywiad

Wstęp do badania kierowców opiera się na przeprowadzeniu wywiadu z kandydatem. Specjalista może tą metodą stwierdzić, jak bardzo zmęczony jest badany i w jakim jest nastroju. W tej części specjalista instruuje również kandydata na temat tego, jak będą wyglądały testy – dzięki temu ogranicza się natężenie stresu.

Badania kierowców – ankieta

Następnie starający się o uprawnienia powinien wypełnić dostarczony mu formularz. Zawarte są w nim zadania, dzięki którym psycholog oceni, jak dobrze kontroluje nerwy i jak reaguje na niespodziewane problemy. Test daje również możliwość określenia, na jakim poziomie są umiejętności społeczne przyszłego kierowcy – a to wszak decyduje o jego działaniach na drogach publicznych.

Ostatnia część badania kierowców

Ostatnią częścią badania kierowców są testy przeprowadzone na odpowiednich przyrządach. Stosuje się je w celu określenia szybkości kandydata i adekwatności reakcji na trudności, które mogą spotkać go na ulicy. Wśród przyrządów stosowanych w czasie testów, wspomnieć warto przede wszystkim miernik czasu reakcji oraz aparat Piórkowskiego.

Nasz adres:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: 608 315 680
E-mail: [email protected]