W trakcie budowy domu postaraj się o właściwą izolację fundamentów

W trakcie budowy domu postaraj się o właściwą izolację fundamentów

Osłona fundamentów przed szkodliwym oddziaływaniem wody, wilgoci i wyziębienia jest jednym z najistotniejszych faz budowy solidnego, bezpiecznego budynku. Wilgoć przenikająca mury z czasem spowoduje uszkodzenia ich konstrukcji, a wykwity pleśni oraz grzybów za czasem odbiją się negatywnie na zdrowiu mieszkańców.

Komu powierzyć wykonanie zabezpieczenia fundamentów?

Planując budowę obiektu, należy zlecić opracowanie najlepszego sposobu hydroizolacji ekspertom, którzy mają wieloletnią praktykę nie tylko w zabezpieczaniu przed wilgocią nowych budynków, ale również w odtwarzaniu hydroizolacji w tych już istniejących. Mają oni wiedzę, jakich pomyłek unikać oraz jakie technologie i produkty hydroizolacyjne sprawdzą się idealnie w danej sytuacji. Wszak zastosowanie adekwatnych technik izolacji fundamentów może różnić się w zależności, czy zamierzane jest wykonanie ścian i ław fundamentowych, fundamentów z bloczków betonowych bądź osadzenie budowli na płycie fundamentowej. Ważna jest również dokładna analiza warunków wodnych na obszarze, na którym planowana jest budowa. Dzięki niej można określić czy niezbędna jest izolacja przeciwwilgociowa (wykonywana na gruntach, w które woda szybko wsiąka i nie spiętrza się w pobliżu fundamentów) czy może przeciwwodna (tam, gdzie pojawia się niebezpieczeństwo podtopień lub grunt jest na tyle spoisty, iż po opadach fundamenty stoją w wodzie dłuższy czas).

Metody hydroizolacji fundamentów

Zależnie od typu fundamentów, do ich osłony przed wilgocią wykorzystuje się różne strategie. Płytę fundamentową, na której zazwyczaj stawia się budynki tam gdzie jest wyższy poziom wód gruntowych, można hydroizolować od dołu przygotowując warstwę izolacji ciężkiej. Natomiast nową ścianę fundamentową z betonu można pokryć powłoką uszczelniającej wyprawy cementowej, przy czym najlepiej nanieść ją zarówno na zewnętrznej, jak i wewnętrznej powierzchni. W przypadku ścian z cegły najlepiej zda egzamin wykorzystanie izolacji pionowej i poziomej, która powstrzyma kapilarne wnikanie wody w mury.

Wykonawstwo izolacji fundamentów też powinno się pozostawić profesjonalistom, bo częstym błędem niedoświadczonych ekip jest nie zastosowanie się do wytycznych wyszczególnionych w projekcie wykonawczym (między innymi tych dotyczących warunków i procedur aplikacji materiałów hydroizolacyjnych) albo zastosowanie ich tanich zamienników, nie mających podobnych właściwości wodochronnych. Nieodpowiednie ukończenie prac czy zastosowanie materiałów nieodpowiednich do stopnia obciążenia wilgotnością może powodować, że będzie ona nieefektywna.