Przechowywanie i transport odpadów – kontenery stalowe

Przechowywanie i transport odpadów – kontenery stalowe

Potrzebujesz kontenera na odpady? Wejdź na http://tinyurl.com/yxtl9kzg

Część odpadów nie powinno być wyrzucanych do pojemników na surowce wtórne albo zmieszane. Dotyczy to głównie tych, które powstają w trakcie różnych prac budowlanych i renowacji, jak również odpadów industrialnych. Należy je odwozić do wskazanego punktu zbiórki selektywnej, gdzie będą zutylizowane zgodnie z ustawą o odpadach. W wielu przypadkach mogą jednakże wyniknąć trudności powiązane z magazynowaniem i przewozem śmieci. Żeby ich uniknąć, należy wyposażyć się w kontenery na odpady dostosowane do ich specyfiki.

Zwykłe i specjalistyczne kontenery na odpady

Najprostsze kontenery otwarte są dopasowane do magazynowania oraz transportu opakowań, starych mebli, gruzu i pokrewnych odpadów. Poza tym w użyciu są również kontenery uszczelniane, które znakomicie zdają egzamin przy wywozie nieczystości półpłynnych i płynnych (m.in. tych wytwarzanych w oczyszczalni ścieków). Szczelne spojenia są również wymagane w przypadku kontenerów na śmieci drobne, jak wióry metalowe, trociny bądź granulaty. Proces ich załadunku ułatwia zamontowany fabrycznie podajnik ślimakowy. Najmniej problematyczne do przewożenia są rzecz jasna kontenery rolkowe, zaopatrzone w system usprawniający ich przemieszczanie.

Kontenery na odpady – dla jakich przedsiębiorstw?

Odbiorcami oferty producentów kontenerów na odpady są najróżniejsze firmy. Wśród nich można wymienić między innymi przedsiębiorstwa budowlane, firmy sprzątające i parające się opróżnianiem mieszkań, a także różnego typu zakłady wytwórcze. Na kupno kontenerów na odpady decydują się firmy oferujące usługi wywozu gruzu i odpadów wielkogabarytowych. Użyczają je one klientom, a po wypełnieniu odwożą do miejsca legalnego ich składowania lub recyklingu.

Nasz adres:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]