Osuszanie domu nie jest proste – powierz to specjalistom

Osuszanie domu nie jest proste – powierz to specjalistom

Nawet jeśli budowla ustawiony jest na obszarze, gdzie wody gruntowe występują stosunkowo nisko, niewykluczone jest niebezpieczeństwo, iż z czasem ściany będzie penetrować woda. Może się to wydarzyć też niespodziewanie z powodu podtopienia lub w wyniku zalania przez nieszczelną instalację hydrauliczną, a niekiedy pojawienie się wilgoci zachodzi stopniowo w następstwie niepoprawnie wykonanej lub uszkodzonej hydroizolacji murów.

Osuszanie murów – najpierw ustalenie przyczyn

Wilgotne ściany nie oznaczają od razu, że budowla nie nadaje się do zamieszkania. Przede wszystkim trzeba rozpocząć od znalezienia przyczyn tworzenia się wilgotnych plam. We wnętrzach takich jak łazienki, niewietrzone piwnice czy kuchnie pojawiająca się na murach pleśń jest częściej rezultatem przecieków z nieszczelnego dachu albo tarasu lub skraplania się pary wodnej. Takie przypadki wymagają wykorzystania jednego lub wielu rozwiązań: przywrócenia odpowiedniej cyrkulacji powietrza w pomieszczeniach, ogrzania murów, ocieplenia ścian, osuszania kondensacyjnego, użycia poziomych blokad przeciwwilgociowych albo powłok paroszczelnych. Niestety na terenach, na których wody gruntowe sięgają wysoko i wnikają w fundamenty i ściany budowli lub gdy zdarzyło się podtopienie w następstwie powodzi (ewentualnie silnych opadów atmosferycznych), osuszenie murów stanowi już zadanie dla zawodowców z obszaru hydroizolacji.

Różne metody osuszania ścian

Zawodowcy, którzy mają rozległe doświadczenie w osuszaniu ścian zarówno budowli mieszkalnych, jak i przemysłowych, zaczynają swoje działania od analizy przyczyn zawilgocenia i kondycji podmokłych ścian. Jest to podstawa do wybrania najlepszych metod i materiałów służących do osuszenia. Zawilgocenie obiektu ceglanego, którego tynki nabrzmiewają i odpadają, a na ścianach pojawiają się zacieki, zapewne spowodowane jest kapilarnym penetrowaniem wody przez ściany. Po niezabezpieczonych murach z cegły woda wspina się wysoko – czasami wręcz na kilka metrów. Zdarza się to często, szczególnie w starych budynkach, jednak można na to zaradzić przywracając hydroizolację poziomą murów, która przystopuje unoszenie się wilgoci ku górze. Kolejnym etapem, oczywiście po odpowiednim przygotowaniu ścian, jest ich odgrzybienie oraz nałożenie izolacji pionowej.

Sprawne osuszenie ścian wymaga czasami odtworzenia hydroizolacji zewnętrznej. Zadaniem wykwalifikowanej ekipy jest wtedy odsłonięcie zewnętrznej części ścian fundamentowych, pozbycie się zdegradowanej izolacji bitumicznej, mat bentonitowych bądź papy termozgrzewalnej, a w następnej kolejności nałożenie izolacji pionowej elastycznej lub mineralnej. W szeregu przypadków potrzebne będzie również odnowienie łączenia izolacji ścian z izolacją pozostałych modułów budynków, jak stropy żelbetowe, ściany żelbetowe oraz przepusty kabli.