Zdobądź nowe kwalifikacje – szkolenia ABI

Zdobądź nowe kwalifikacje – szkolenia ABI

Administrator bezpieczeństwa danych zajmuje się ochroną informacji o osobach fizycznych – termin ten został wprowadzony około 20 lat temu na mocy odpowiednich przepisów prawnych. Jakie kwalifikacje należy posiadać, żeby pełnić taką funkcję? Komu przyda się kurs ABI?

Szkolenia ABI – jakie kryteria musi spełniać kandydat?

Dane osobowe to elementy wyjątkowo chronione, szczególnie współcześnie, kiedy dostęp do internetu jest powszechny. To zadecydowało, że powołano instytucję ABI, którym może zostać wyłącznie osoba fizyczna. Kandydat na administratora bezpieczeństwa informacji powinien spełniać następujące wymagania: mieć zdolność do dokonywania czynności prawnych, nie być pozbawionym praw publicznych, posiadać kwalifikacje dotyczące ochrony danych. Ponadto przyszły administrator musi dostarczyć zaświadczenie o niekaralności. Według ustawy powołanie ABI jest fakultatywne.

Szkolenia ABI – imienny certyfikat i dostęp do szablonów dokumentacji

Administrator bezpieczeństwa informacji kontroluje stosowanie norm dotyczących ochrony danych osobowych. ABI prowadzi też specjalny wykaz danych. Na rynku dostępne są specjalistyczne kursy przygotowujące kandydatów na ABI. W trakcie szkolenia uczestnicy poznają najważniejsze terminy, takie jak GIODO, administrator bezpieczeństwa informacji (ABI), odbiorca danych osobowych, zdobywają aktualną wiedzę o regulacjach prawnych związanych z ochroną danych, uczą się rozwiązywania problemów, a także dowiadują się jak zabezpieczać dane. Każdy słuchacz kursu otrzymuje imienny certyfikat ABI potwierdzający posiadane uprawnienia, jak również dostęp do skryptów edukacyjnych i szablonów dokumentacji.