MEDIUM MUNDIMEDIUM MUNDI
menu
biblioteka MM


nasze centrum swiata
Posłuchaj fragmentu "Traktatu o historii religii" Mircei Eliadego


polecamy
sesje naukowe
   Pomysł na organizowanie sesji naukowych poświęconych lokalnemu światu zrodził się jesienią 1994 r. Pierwotnie głównym zamysłem było skoncentrowanie uwagi Chorzowian wokół wartości związanych z przeszłością i teraźniejszością miasta i jego okolic. Szybko jednak okazało się, że refleksja ta obejmuje coraz szersze kręgi. Ostatecznie też nie tylko Chorzów, ale i Górny Śląsk, a później szeroko rozumiane miejsca pograniczne i to, co nazywamy Medium Mundi, stało się źródłem zainteresowania uczestników chorzowskich jesiennych spotkań. Skupiają one nie tylko środowiska intelektualne, mają również wymiar edukacyjny, ostatnio ich ważnym rysem jest interdyscyplinarność.

   Od 2006 r. przedmiotem rozważań są wartości nie ograniczone ani do jakichkolwiek zawężonych przestrzeni geograficznych czy kulturowych, ani też dziedzin czy dyscyplin.

sesja 2013
Spotkanie roku 2013 miało miejsce 25 września. Jego temat brzmiał "Muzyka i Wartości".

Od początku zamiarem naszym było, by spotkania z cyklu Medium Mundi stały się przestrzenią, w której podejmowane będą tematy najważniejsze, nieraz trudne do uchwycenia, ale niezbędne w refleksji o życiu codziennym, o relacjach międzyludzkich o świecie wartości. Pamięć, utrata, przebaczenie... to tylko przykłady ostatnio poruszanych przez nas wątków... Tym razem, podczas dziesiątej - jubileuszowej sesji, pochylaliśmy się nad relacją między muzyką i wartościami. Podobnie jak w latach poprzednich, chcieliśmy, by dokonało się to w wymiarze interdyscyplinarnym, a także w spotkaniu nauki i sztuki. Muzyka potrafi ratować życie i czynić je lepszym… Nietzsche być może uśmiercił Boga, ale życie bez muzyki uważał za pomyłkę... Gdy u schyłku minionego wieku upadał berliński mur, stało się to nie dzięki generałom i armiom, ale bardom... poetom i ich pieśniom, które prowadziły ludzi... Podobnie, jak wiele tysięcy lat wcześniej, gdy to nie groty, ostrza i kamienie, ale dźwięki trąb zburzył mury Jerycha.

Udział wzięli: prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek, prof. dr hab. Krystyna Wojtynek-Musik, prof. dr hab. Marek Toporowski, dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek, dr hab. prof. UŚ Aleksandra Kunce, dr hab. prof. KUL Piotr Chlebowski, dr Edyta Chlebowska, dr Krzysztof Maliszewski, dr Jacek Kurek.

sesja 2012
Spotkanie roku 2012 miało miejsce 26 września. Jego temat brzmiał "Wobec braku, utraty
i ubywania".

sesja 2011
Spotkanie roku 2013 miało miejsce 28 września. Jego temat brzmiał "Przebaczenie".

sesja 2010
Spotkanie roku 2013 miało miejsce 29 września. Jego temat brzmiał "Zwierzęta i ludzie".

sesja 2009
Spotkanie roku 2009 miało miejsce 30 września. Jego temat brzmiał "Widma pamięci".

Pamięć to wartość nie mniej fundamentalna niż spotkanie, drogocenność, tęsknota za mistrzem, miasto, dotyk, a więc te doświadczenia, o których mieliśmy już okazję mówić i pisać. Tym razem sięgnęliśmy do podstawowego składnika tożsamości, jakim jest pamięć. Można o niej mówić np. jako o trapiącym świadomość "upiorze" z przeszłości, ale również jako życiodajnym źródle światła na drodze ku przyszłości - stąd widma w różnorodnym rozumieniu tego słowa.

Udział wzięli m.in. prof. dr hab. Krzysztof Wieczorek, prof. Krystyna Wojtynek Musik, ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, dr hab. Tomasz Pawelec, dr Dorota Malczewska-Pawelec, dr Katarzyna Kwapisz-Osadnik.

sesja 2008
   Spotkanie odbyło się 24 września i nosiło tytuł "W przestrzeni dotyku".

Udział wzięli: prof. dr hab. Krzysztof Wieczorek, prof. dr hab. Tadeusz Sławek, prof. dr hab. Aleksander Nawarecki, dr Beata Mytyga-Forajter, ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik, Tomasz Konior, dr Anna Porczyńska, dr hab. Irma Kozina, dr Katarzyna Kwapisz-Osadnik, dr Krzysztof Maliszewski, dr Jacek Kurek.

Sesji towarzyszyła promocja książki Miasto i czas (czwartego tomu serii Medium Mundi).


sesja 2007
   Odbyła się w piątek 28 września. Jej tematem - "Miasto i czas" - pragnęliśmy zwrócić uwagę na doświadczenie czasu i przestrzeni, w jakie uwikłany jest żyjący w społeczeństwie człowiek. Zamiarem naszym było podjąć tradycyjnie już interdyscyplinarną refleksję poświęconą ludzkiemu losowi w labiryncie miasta. W sesji udział wzięli m.in. prof. dr hab. Jan Drabina z Uniwersytetu Jagiellońskiego (Czas sakralny i czas świecki w mieście), dr Katarzyna Kwapisz-Osadnik z Instytutu Filologii Romańskiej UŚ (W labiryncie czasu, czyli o wyrażaniu relacji czasu i przestrzeni), dr Wojciech Zając z Instytutu Pedagogiki UŚ (Rodzinne miasto jako mikrokosmiczny obraz uniwersum).

   Miejscem spotkania tradycyjnie była Sala Widowiskowa Miejskiego Domu Kultury "Batory" w Chorzowie, ul. Stefana Batorego 6. Sesję poprzedził wernisaż prac Joanny Nowrot. Zaprezentowany został także trzeci tom z cyklu Medium Mundi zatytułowany Z tęsknoty za mistrzem.

sesje z lat ubiegłych
   Wykaz sesji, które odbyły się na przestrzeni lat minionych wraz z ich datami można uzyskać klikając poniżej.
MEDIUM MUNDI

tyle razy odwiedzono naszą stronę

start licznika - 1 stycznia 2008r.