MEDIUM MUNDIMEDIUM MUNDI
menu
biblioteka MM


nasze centrum swiata
Posłuchaj fragmentu "Traktatu o historii religii" Mircei Eliadego


polecamy

   
parę słów o nas - czyli redaktorach Medium Mundi

Jacek Kurek

   Historyk-kulturoznawca, eseista, poeta, animator kultury, znawca muzyki i malarstwa, pedagog. Od 2016 roku związany z Muzeum w Chorzowie. M.in. współredaktor pięciotomowej monografii miasta.

   Autor publikacji m.in. Śląski Machabeusz. Ksiądz Józef Czempiel i jego parafia (Chorzów Batory - Wielkie Hajduki 1997, współautorstwo Zbigniew Hojka), Historia Wielkich Hajduk (Chorzów Batory - Wielkie Hajduki 2001), U schyłku panowania Augusta II Sasa. Z dziejów wewnętrznych Rzeczypospolitej (1729-1733) (Katowice 2003), Światło jest najważniejsze. Piotr Naliwajko i jego obrazy (Chorzów 2008), Rock i romantyzm. Notatki o muzyce i wyobraźni (Sosnowiec 2011), Obecność. Błogosławiony ks. Emil Szramek w XXI wieku (Katowice 2012), Machabeusze. Bł. ks. Józef Czempiel wśród chorzowskich "towarzyszy" (Chorzów 2012), 85 lat na pograniczu... Z dziejów Kolonii im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Katowicach 1928–2013 (Katowice 2013, współautorstwo Anna Piontek), Rock i tożsamość. Notatki o muzyce i wartościach (Sosnowiec 2014).

   Interesuje się kulturą i dziejami Polski i Śląska, zwłaszcza Chorzowa, ale także Europy, historią obyczajowości, religii, zagadnieniami związanymi z kulturą estetyką i sztuką w wieku XIX i XX. Eseista (m.in. książka W najwspanialszej chwili naszego życia. Myśli o Śląsku, Chorzów 2003), pedagog (m.in. książka, której jest pomysłodawcą, współautorem i współredaktorem: Dzieje zachwytu, czyli rzecz o szkole, Chorzów 2000) i poeta (m.in. tomik wierszy Budzenie firanek, Chorzów 2001). Współpracownik "Śpiewaka Śląskiego". W latach 2001-2003 współpracował z miesięcznikiem "Sound and Vision", redagując stałą rubrykę "Strony dla wirtuozów" i recenzując płyty z ambitną muzyką rockową, głównie o inspiracjach klasycznych (rock progresywny). Od roku 2003 związany z "Życiem Muzycznym. Miesięcznikiem literacko-muzycznym Polskiego Związku Chórów i Orkiestr". W latach 2010-2012 współpracował z kwartalnikiem "Lizard". Od października 2013 r. jest stałym felietonistą "Gazety Uniwersyteckiej UŚ". Założyciel i redaktor naczelny miesięcznika społeczno-kulturalnego "Hajduczanin". W latach 1997-2001 autor cyklicznych audycji muzycznych "Noc nie bez końca": w Radiu "Plus" Katowice, które zostały wznowione w roku 2005 w tym samym Radiu (obecnie eM). Autor scenariusza wystawy "Machabeusze. Błogosławiony ks. Józef Czempiel wśród chorzowskich towarzyszy (Muzeum w Chorzowie, listopad 2012 r.-luty 2013 r.) oraz współautor scenariusza wystawy "Życzeniem moim było pracować dla niego..." zorganizowanej z okazji 100. rocznicy urodzin ks. Jana Machy (z ks. Damianem Bednarskim, Muzeum w Chorzowie, od marca 2014 r.). Od 2013 r. jest redaktorem naukowym "Zeszytów Chorzowskich".
   Jest pomysłodawcą Centrum Afirmacji Życia przy Hospicjum w Chorzowie. Od 2011 r. współorganizował CAŻ, a w latach 2012-2013 był przewodniczącym jego Rady Programowej.
   W 2001 r. został laureatem Nagrody Prezydenta Miasta Chorzowa w Dziedzinie Kultury. Dwukrotnie (2001, 2004) nominowany do nagrody Chorzowianin Roku.
   Członek Laboratorium Animal Studies Trzecia Kultura, działającego od 2014 r. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Od roku 2013 jest prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego oraz Górnośląskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk im. W. Roździeńskiego.

   W Chorzowie już od 1995 r. organizuje i współorganizuje sesje naukowe z dziejów i kultury Chorzowa i Śląska, których plon został opublikowany (tom Śląsk - miejsce spotkania wyszedł jako pierwszy tom serii Medium Mundi). Ostatnimi czasy sesje mają interdyscyplinarny charakter i dotyczą szeroko pojętej humanistyki - kultury i historii, dziejów pogranicza, historii sztuki, historii literatury, filozofii, pedagogiki, filologii, ale także nauk ścisłych.

   Obecne zainteresowania to m.in. kultura i dzieje Śląska w XIX i XX w. (ze szczególnym uwzględnieniem Chorzowa), zagadnienia dotyczące ziem pogranicznych m.in. Galicji i Śląska na przełomie XIX i XX w.


Krzysztof Maliszewski

   Pracuje w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego (Zakład Podstaw Pedagogiki i Historii Wychowania), autor książek Teoria wychowania moralnego w pedagogice kultury II Rzeczypospolitej (Katowice 2004), Ciemne iskry. Problem aktualizacji pedagogiki kultury (Toruń 2013), współredaktor (wraz z J. Kurkiem) interdyscyplinarnej serii "Medium Mundi", w której ostatnio ukazały się tomy W przestrzeni dotyku (Chorzów 2009), Widma pamięci (Chorzów 2010), Zwierzęta i ludzie (Chorzów 2011), Przebaczenie (Chorzów 2012), Utrata (2013). Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na historiografii myśli pedagogicznej oraz aksjologicznych i antropologicznych wymiarach wychowania w perspektywie pedagogiki filozoficznej i pedagogiki kultury.


MEDIUM MUNDI

tyle razy odwiedzono naszą stronę

start licznika - 1 stycznia 2008r.